PRIVACY POLICY

 

van de eenmanszaak Dochter De Jonge

 

Inleiding

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van (mobiele) websites van de eenmanszaak Dochter de Jonge en op ontvangers van mailingen van Dochter de Jonge.

Dochter de Jonge respecteert de privacy van de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en zakelijke informatie, die haar tijdens het gebruik van deze website, handmatig of automatisch verschaft wordt, strikt vertrouwelijk en zorgvuldig zal worden behandeld en beveiligd.

Dochter de Jonge houdt zich aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Grondslag en Doel

Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekaantallen, bezoekfrequentie en bijvoorbeeld geografische locatie van de bezoekers kunnen worden gebruikt voor intern onderzoek, verbetering van de website, het plaatsen van gerichte informatie en aanbiedingen en het verder optimaliseren van onze dienstverlening. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker.

Dochter de Jonge kan tevens gegevens verwerken als zij daarbij een gerechtvaardigd belang heeft, zoals een goede bedrijfsvoering, reclame en direct marketing doeleinden en het aanbieden van aanverwante producten en diensten. Ook verwerkt Dochter de Jonge de gegevens wanneer zij daartoe rechtens verplicht is.

 

Welke gegevens?

Dochter de Jonge is gerechtigd de volgende gegevens te verwerken bij gebruik van haar (mobiele) website:

  • Gegevens over uw activiteiten op haar website
  • Gegevens over uw surfgedrag
  • IP-adres internetbrowser en type apparaat

Als u contact met ons opneemt, zullen wij de door u verstrekte gegevens gebruiken voor het beantwoorden van uw vraag of het afhandelen van een klacht. De volgende gegevens worden verwerkt bij contact met ons:

  • Voor- en achternaam van de contactpersoon
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

 

Cookies

Dochter de Jonge maakt op haar website gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen om u te kunnen herkennen als u de site opnieuw bezoekt.

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt als een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is.

 

Uw rechten

U heeft het recht om alle persoonsgegevens die Dochter de Jonge over u heeft verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. Ook heeft u het recht om niet langer door Dochter de Jonge te worden benaderd met informatie over haar producten en diensten. Daarnaast heeft u het recht om de door u gegeven toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. U kunt voor al deze gevallen contact opnemen met Dochter de Jonge.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Dochter de Jonge dan heeft u het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Bewaartermijn

Dochter de Jonge zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden uiterlijk twee jaar na beëindiging en afwikkeling van de opdracht bewaard, tenzij Dochter de Jonge verplicht is deze langer te bewaren.

 

Verstrekking Gegevens aan Derden

Wij zullen geen persoonsgegevens aan een externe partij ter beschikking stellen, tenzij wij u daarover hebben geïnformeerd, u daarvoor toestemming heeft gegeven, dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, of er een wettelijke verplichting bestaat om persoonsgegevens te verstrekken. Met bedrijven die eventueel in opdracht van Dochter de Jonge persoonsgegevens verwerken wordt een verwerkersovereenkomst gesloten.

 

Links

Deze (mobiele) website kan links naar andere websites bevatten. Dochter de Jonge is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere websites de privacy van de bezoekers waarborgen, noch voor de inhoud van deze websites. Deze privacy policy is ook niet op die andere websites van derden van toepassing.

 

Beveiliging

Dochter de Jonge heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht er toch sprake zijn van onvoldoende beveiliging of misbruik dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

 

Contactgegevens

Dochter de Jonge

Dr. C. Hofstede de Grootkade 13 28

9718 KA Groningen

Telefoon: + 31 6 41 50 05 32

E-mail: karlijn@dochterdejonge.nl

KvK-nummer: 70166285

BTW-nummer: NL102815902B01

Dochter de Jonge is op woensdag en vrijdag bereikbaar van 09:00 tot 17:00

 

Vragen

Als u vragen heeft over deze Privacy Policy kunt u hierover contact met ons opnemen.

 

 Wijzigingen

Dochter de Jonge behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy, zodat het aanbeveling verdient deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen opdat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 19 oktober 2018.